หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม52  คน
สมาชิก0  คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ENG 011 : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
Eng 116 : Forms and Usage in Modern English II
ENG999 : English for Science and Technology
FR 376 : French for Hotel Management 1 (ผศ ดร ทรัตน์พร)
FR212 : Francais
GELN105 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
GELW1355 : กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต (อาจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์)
GEPY 1215* : ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) อ.เรณู หมีเทศ (Renu meethet)*
GESO132 : วิชา วิถีไทย (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)
GESO132 : วิถีไทย
HU : การใช้งาน e-Learning ด้วยโปรแกรม LearnSquare
HU : วิชาทักษะเครื่องสายสี 1(Violin)
HU : ทฤษฏีองค์การและการจัดการภาครัฐ
IS231 : บริการอ้างอิงและสารสนเทศ (Reference and Information Services)
JP111 : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1
Jp113 : ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1
JP216 ภาษา : ศศ.บ.
JP317 : ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
JP321 : ญี่ปุ่นศึกษา
LAW 432 : กฎหมายภาษีอากร
LAW112(Dr. : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
LING152 : Phonetics and Phonology
LING152 : Phonetics and Phonology (Taweesak)
MUED : ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
PA141 : การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
SOC214 : ชุมชนศึกษา (อ.ไชยรัตน์ ศิรินคร)

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0