หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม51  คน
สมาชิก0  คน

MATH1519: แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
 
ชื่อหลักสูตร : MATH1519:แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1
ผู้สร้างหลักสูตร : sarinna
ระยะเวลา : 4 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์
การหาปริพันธ์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sarinna
e-mail : sarinna.joy@gmail.com
Tel : 0891929901

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0