หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม169  คน
สมาชิก0  คน

MATH113: พื้นฐานแคลคูลัส
 
ชื่อหลักสูตร : MATH113:พื้นฐานแคลคูลัส
ผู้สร้างหลักสูตร : ajoil
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ajoil

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0