หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม19  คน
สมาชิก0  คน

SCI9999: การออกแบบระบบเครือข่าย
 
ชื่อหลักสูตร : SCI9999:การออกแบบระบบเครือข่าย
ผู้สร้างหลักสูตร : pisut
ระยะเวลา : 9 วัน

เนื้อหา :
การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการวางระบบเครือข่าย การจัดการระบบเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบเครือข่าย
2.เพื่อให้มีความรู้้เกี่่ยวกับการสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pisut

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0