หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม78  คน
สมาชิก0  คน

COMP491: สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
 
ชื่อหลักสูตร : COMP491:สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
ผู้สร้างหลักสูตร : ratiwat
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้น.ศเห็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เพื่อให้น.ศมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เพื่อให้น.ศสามารถนำโครงการที่ศึกษาไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
1.น.ศวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.น.ศเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ratiwat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0