หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม45  คน
สมาชิก0  คน

C1234: คอมพิวเตอร์
 
ชื่อหลักสูตร : C1234:คอมพิวเตอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : chalorm
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากห้อง 105 อาคารศูนย์เทคโนโลยี วันที่ 8-9 มีนาคม 2555

วัตถุประสงค์ :
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จากห้อง 105 อาคารศูนย์เทคโนโลยี วันที่ 8-9 มีนาคม 2555

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสารอ้างอิง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 chalorm

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0