หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม34  คน
สมาชิก0  คน

JP111: ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1
 
ชื่อหลักสูตร : JP111:ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1
ผู้สร้างหลักสูตร : Ajarnmas1985
ระยะเวลา : 3 วัน

เนื้อหา :
ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น อักษรฮิรางานะ คาตากานะ คำศัพท์ เครงสร้างประโยคระดับต้น ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชิวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆได้

วัตถุประสงค์ :
ให้ผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น1 สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชิวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับต้น

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Ajarnmas1985

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0