หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม185  คน
สมาชิก0  คน

ICOM211: ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทางอุตสาหกรรม
 
ชื่อหลักสูตร : ICOM211:ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทางอุตสาหกรรม
ผู้สร้างหลักสูตร : limceprapan
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
แนะนำการออกแบบและการสร้างฐานข้อมูลโดยเน้นหนักที่การลงมือปฏิบัติและเขียนโปรแกรมจัดการทั้งส่วนหน้าเพื่อติดต่อกับผู้ใช้และจัดการฐานข้อมูลในส่วนหลัง ทฤษฎีฐานข้อมูลเน้นทั้งทางตรรกะและกายภาพ เช่น ไมโครซอฟต์เอสคิวแอล ออราเคิล และมายเอสคิวแอล หลักของฐานข้อมูลต่างๆเช่น ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การออกแบบ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและให้มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยภาษาเชิงโครงสร้าง (SQL) ในการบริหาร และการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 limceprapan

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0