หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม53  คน
สมาชิก0  คน

Comp389: คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม (อ.ภาวินี อินทร์ทอง)
 
ชื่อหลักสูตร : Comp389:คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม (อ.ภาวินี อินทร์ทอง)
ผู้สร้างหลักสูตร : LuckyAngel
ระยะเวลา : 16 วัน

เนื้อหา :
ความหมายและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิก ความรู้พื้นฐานของภาพ กระบวนการการสร้างภาพ การมองและการฉายภาพ ขอบเขตและการตัดภาพ การแสดงผลภาพ ระบบสีในคอมพิวเตอร์กราฟิก ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์กราฟิก ความหมายและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีข้อความ เทคโนโลยีรูปภาพ เทคโนโลยีเสียง เทคโนโลยีวีดีโอ เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. เพื่อให้มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก
3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาที่เรียนรายวิชา วท.คพ.389 คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 LuckyAngel

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0