หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม100  คน
สมาชิก0  คน

INFO411: สังคมยุคดิจิตอล (Digital Social) 3(2-2-5)
 
ชื่อหลักสูตร : INFO411:สังคมยุคดิจิตอล (Digital Social) 3(2-2-5)
ผู้สร้างหลักสูตร : kittika
ระยะเวลา : 615 วัน

เนื้อหา :
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว กฏหมายเกี่ยวกับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต การค้าระหว่างประเทศระดบียบข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้คอมพิวเตอตร์ไปในทางที่ผิด การแทรกแซง ข้อคิดทางการพูด การลักลอบ ข้อเสี่ยง ข้อคิดเชิงยุติธรรม มารยาทของผู้ใช้และการแสดงความคิดเห็นของกรณีทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางดิจิตอล
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการใช้ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

เอกสารอ้างอิง :
สำนักงานกสทช.2558.ข้อมูลกฎหมายหมาย.ออนไลน์.http://www.nbtc.go.th/wps/portal/NTC เมื่อ [18 มีนาคม 2558]

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kittika

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0