หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม80  คน
สมาชิก0  คน

ED002: กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
ชื่อหลักสูตร : ED002:กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ผู้สร้างหลักสูตร : airb
ระยะเวลา : 14 วัน

เนื้อหา :
กราฟิตคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงกราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำกราฟิกและนำไปประยุคใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ผู้ที่สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
http://krukorawee.com/photoshopcs3/mix_unit1.html

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 airb

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0