หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม80  คน
สมาชิก0  คน

TH1122: หลักการเขียนตัวสะกด
 
ชื่อหลักสูตร : TH1122:หลักการเขียนตัวสะกด
ผู้สร้างหลักสูตร : nongaom
ระยะเวลา : 17 วัน

เนื้อหา :
ในการสื่อสารด้วยการเขียนการสะกดคำให้ถูกต้องเป็นเรื่องจำเป็นมาก ทั้งนี้เพราะคำในภาษาไทยจำนวนมาก แม้จะมีเสียงเหมือนกัน ถ้าความหมายต่างกันก็จะสะกดต่างกันการสะกดคำมีความสำคัญต่อการสื่อสาร ถ้าสะกดผิดความหมายอาจผิดไป เช่นถ้าเขียนว่าที่นี่มีนกหลายพัน ประโยคนี้หมายความว่า ที่นี่มีนกเป็นพันๆตัว แต่ถ้าเขียนว่าที่นี่มีนกหลายพันธุ์ ประโยคนี้หมายความว่า ที่นี่มีนกหลายชนิด

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักเรียนการศึกษาพิเศษ

เอกสารอ้างอิง :
บรรณานุกรม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 nongaom
ศูนย์การศึกษาพิเศษ

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0