หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม56  คน
สมาชิก0  คน

C2555: Microsoft office2010
 
ชื่อหลักสูตร : C2555:Microsoft office2010
ผู้สร้างหลักสูตร : suwapuch
ระยะเวลา : 240 วัน

เนื้อหา :
วิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft office2010

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft office2010 เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
บุคคลทั่วไป

เอกสารอ้างอิง :
-

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 suwapuch

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0