หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม62  คน
สมาชิก0  คน

COMP375: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
ชื่อหลักสูตร : COMP375:คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผู้สร้างหลักสูตร : auxsorn
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
-

วัตถุประสงค์ :
-

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
วท.คอมพิวเตอร์ 15/34

เอกสารอ้างอิง :
-

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 auxsorn

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0