หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

Comp116: วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
ชื่อหลักสูตร : Comp116:วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้สร้างหลักสูตร : kittika
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การพัฒนาทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเรียนรู้จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้สารสนเทศในนวัตกรรมใหม่ได้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อการใช้เครื่องมือสารสนเทศ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 kittika

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0