หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม847  คน
สมาชิก0  คน

ENGI111: เขียนแบบวิศวกรรม (ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง)
 
ชื่อหลักสูตร : ENGI111:เขียนแบบวิศวกรรม (ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง)
ผู้สร้างหลักสูตร : ueabob
ระยะเวลา : 20 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา

วัตถุประสงค์ :
1.
2.
3.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เอกสารอ้างอิง :
Engineering Drawing

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ueabob
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
e-mail : ueaboon@gmail.com

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0