หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม76  คน
สมาชิก0  คน

C9999: การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
 
ชื่อหลักสูตร : C9999:การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้สร้างหลักสูตร : wiganda
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลและขั้นตอนในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ. บอกรับ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอนในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ. บอกรับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เอกสารอ้างอิง :
ฐานข้อมูลออนไลน์ ของ สกอ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 wiganda

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0