หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม39  คน
สมาชิก0  คน

JP317: ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
 
ชื่อหลักสูตร : JP317:ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาญี่ปุ่น
ผู้สร้างหลักสูตร : ntuptim
ระยะเวลา : 84 วัน

เนื้อหา :
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับขั้นพื้นฐานต่อเนื่องถึงระดับชั้นกลาง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มอีก ประมาณ 1,000 คำ และอักษรคันจิเพิ่มอีก ประมาณ 160 ตัวอักษร

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับขั้นพื้นฐานต่อเนื่องถึงระดับชั้นกลาง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3

เอกสารอ้างอิง :
Minna no Nihon Go Chuukyuu

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ntuptim

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0