หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม62  คน
สมาชิก0  คน

MUED: ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
 
ชื่อหลักสูตร : MUED:ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
ผู้สร้างหลักสูตร : paiseetong
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงปี่พาทย์
2. ฝึกปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐาน
3. ฝึกปฏิบัติฆ้องวงเล็กขั้นพื้นฐาน
4. ฝึกปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐาน
5. ฝึกปฏิบัติระนาดทุ้มขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ :
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงปี่พาทย์
2. สามารถปฏิบัติฆ้องวงใหญ่ขั้นพื้นฐานได้
3. สามารถปฏิบัติฆ้องวงเล็กขั้นพื้นฐานได้
4. สามารถปฏิบัติระนาดเอกขั้นพื้นฐานได้
5. สามารถปฏิบัติระนาดทุ้มขั้นพื้นฐานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติเครื่องตี 1 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารประกอบการสอนการปฏิบัติปี่พาทย์ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 paiseetong

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0