หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม35  คน
สมาชิก0  คน

TH1234: แนะนำการใช้ห้องสมุด
 
ชื่อหลักสูตร : TH1234:แนะนำการใช้ห้องสมุด
ผู้สร้างหลักสูตร : amornrat
ระยะเวลา : 14 วัน

เนื้อหา :
เป็นการแนะนำการใช้ห้องสมุด บริการที่มีในห้องสมุด

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 amornrat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0