หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม49  คน
สมาชิก0  คน

CHEM473: เอกสารประกอบการสอน เคมีเกี่ยวกับยา (ผศ.ดร. วิษณุ ธงไชย)
 
ชื่อหลักสูตร : CHEM473:เอกสารประกอบการสอน เคมีเกี่ยวกับยา (ผศ.ดร. วิษณุ ธงไชย)
ผู้สร้างหลักสูตร : wthongchai
ระยะเวลา : 16 วัน

เนื้อหา :
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ การจำแนกและวิธีเรียกชื่อยา การค้นพบและพัฒนายา การออกฤทธิ์ของยา ตัวรับยา ลักษณะทางโครงสร้างและฤทธิ์ของยา คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์และฤทธิ์ของยา

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจำแนกและวิธีเรียกชื่อยา การค้นพบและพัฒนายา การออกฤทธิ์ของยา ตัวรับยา ลักษณะทางโครงสร้างและฤทธิ์ของยา คุณสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์และฤทธิ์ของยา
2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาเคมีเฉพาะทางขั้นสูง เช่น เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีอินทรีย์ เป็นต้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาระดับสูงต่อไปได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาเคมี ปี 4

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 wthongchai
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0