หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม56  คน
สมาชิก0  คน

ENG 011: ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
 
ชื่อหลักสูตร : ENG 011:ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต
ผู้สร้างหลักสูตร : krukobja
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศัพท์ สำนวน บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์ :
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง :
English for Life

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 krukobja
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
089-705-0484

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0