หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม183  คน
สมาชิก0  คน

ED111: การศึกษาปฐมวัย Early childhood Education (ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน)
 
ชื่อหลักสูตร : ED111:การศึกษาปฐมวัย Early childhood Education (ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน)
ผู้สร้างหลักสูตร : pong1111
ระยะเวลา : 4.10000000149012 วัน

เนื้อหา :
ปรััชญาทางการศึกษาปฐมวัย ความหมายการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย และต่างประเทศ หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ :
1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความหมาย หลักการ พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. นักศึกษามีสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัยกับหลักการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

เอกสารอ้างอิง :
กุลยา

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pong1111

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0