หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม170  คน
สมาชิก0  คน

ED 1234: กฏหมายการศึกษาไทย
 
ชื่อหลักสูตร : ED 1234:กฏหมายการศึกษาไทย
ผู้สร้างหลักสูตร : nongluck
ระยะเวลา : 301 วัน

เนื้อหา :
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการศึกษาไทย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมายการศึกษาไทย
เพื่อให้นักศึกษารับรู้เกี่ยวกับกฏหมายการศึกษาไทยเพื่อประยุกต์ในการปฏิบัติงานในการเป็นครูในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาทุกชั้นปี

เอกสารอ้างอิง :
พรบ.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 nongluck

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0