หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม41  คน
สมาชิก0  คน

TH1001: หน่วยเสียง (อาจารย์พรอนันต์ ยอดจันทร์)
 
ชื่อหลักสูตร : TH1001:หน่วยเสียง (อาจารย์พรอนันต์ ยอดจันทร์)
ผู้สร้างหลักสูตร : nokpoon
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
หน่วยเสียงสระ หมายถึงหน่วยเสียงที่ในเวลาออกเสียงอวัยวะทำเสียงชุดล่างและชุดบนไม่กระทบกัน หน่วยเสียงสระตำราหลักภาษาไทยเก่า ๆ เรียกว่า เสียงแท้ เพราะกระแสลมไม่ถูกดัดแปลงด้วยอวัยวะทำเสียงชุดใดชุดหนึ่งที่อยู่ในช่องปากเลย

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เข้าใจเรื่องหน่วยเสียงและนำไปใช้ให้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาจำนวน 60 คน

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 nokpoon
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0