หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม79  คน
สมาชิก0  คน

SCI9999: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว)
 
ชื่อหลักสูตร : SCI9999:คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว)
ผู้สร้างหลักสูตร : pisut811
ระยะเวลา : 14 วัน

เนื้อหา :
การเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วัตถุประสงค์ :
ทดสอบ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ทดสอบ

เอกสารอ้างอิง :
ทดสอบ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pisut811
ฝ่ายระบบเครือข่ายและผลิตสื่อสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0