หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม58  คน
สมาชิก0  คน

Geen112: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปานวาด เชื้อสะอาด)
 
ชื่อหลักสูตร : Geen112:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ปานวาด เชื้อสะอาด)
ผู้สร้างหลักสูตร : Panwad11
ระยะเวลา : 18 วัน

เนื้อหา :
หลักการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์ สำนวน ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ :
1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
2. ให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สื่อความหมาย
3. ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Panwad11
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตึก ม. ชั้น 2
084-9495554

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0