หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม59  คน
สมาชิก0  คน

Eng 116: Forms and Usage in Modern English II
 
ชื่อหลักสูตร : Eng 116:Forms and Usage in Modern English II
ผู้สร้างหลักสูตร : sakon2498
ระยะเวลา : 69 วัน

เนื้อหา :
A continuation of Forms and Usage in Modern English I. A further study of more detailed work with texts of increasing linguistic or discourse complexity. Focusing on expanding language performance and active production of the required aspects of language in a specific context.

วัตถุประสงค์ :
1. To enable students to comprehend English grammar/structure: compound and complex sentences, conditional sentence, reported speech, passive voice, notions and functions (modality), punctuation and mechanics thoroughly.
2. To enable students to generate appropriate English grammar/structure: compound and complex sentences, conditional sentence, reported speech, passive voice, notions and functions (modality), punctuation and mechanics.
3. To enable students to use those structures mentioned above in communicative contexts appropriately.
4. To enable students to analyze and to generate the structures learnt in dialogues or prose.


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
Major and minor students

เอกสารอ้างอิง :
Ackley, E., Calabrese, P. A., Cavender, S. A., Kimbell, S. C., Pohlman, S., Purvis, J.,
Ranta, R., Willis, M. C., & Witt, D. (1986). Macmillan English. New York:
Macmillan
Azar, B. (1999). Understanding and Using English Grammar. New York: Longman.
Beaumont, D., & Granger, C. (1998). The Heinemann ELT: English Grammar. Oxford: Macmillan

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 sakon2498
English program
Humanities and Social Sciences

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0