หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม44  คน
สมาชิก0  คน

AB123: การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 
ชื่อหลักสูตร : AB123:การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
ผู้สร้างหลักสูตร : oranuch
ระยะเวลา : 39 วัน

เนื้อหา :
มีประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ :
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
เป็นนักศึกษาและผู้สนใจ

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารแผ่นพับ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 oranuch

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0