หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม60  คน
สมาชิก0  คน

BA493: สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ชื่อหลักสูตร : BA493:สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สร้างหลักสูตร : Thidaratw
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้และเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 Thidaratw

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0