หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม74  คน
สมาชิก0  คน

ws0041: การพัฒนาบุคลิกภาพ
 
ชื่อหลักสูตร : ws0041:การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้สร้างหลักสูตร : wiwattanee
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
การใช้วัจนภาษา การเข้าสังคม

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
-

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 wiwattanee

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0