หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม72  คน
สมาชิก0  คน

HU: วิชาทักษะเครื่องสายสี 1(Violin)
 
ชื่อหลักสูตร : HU:วิชาทักษะเครื่องสายสี 1(Violin)
ผู้สร้างหลักสูตร : akeviolin
ระยะเวลา : 258 วัน

เนื้อหา :
การเรียนทักษะเครื่องสายสี 1 (ไวโอลิน) เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติมากๆเนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องสร้างทักษะ โดยผู้สอนเลือกการใช้โน้ตเพื่อให้ผู้เรียนอ่านและปฏิบัติไวโอลินจากตำราของ Dr.Suzuki ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในการฝึกปฏิบัติไวโอลินเบื้องต้น โดยผู้สอนได้เลือกบทเพลงสำหรับการเรียนอ่านโน้ตและปฏิบัติไวโอลินขั้นพื้นฐานมาทั้งหมด 12 บทเพลง และเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับเครื่องดนตรี,การดูแลเก็บรักษา,ท่าทางการเล่นไวโอลินที่มีความจำเป็นมากและศัพท์ทางดนตรี ผู้สอนจึงเน้นเนื้อหาให้เพิ่มมากขึ้นและเจาะจงในรายระเอียดเนื้อหารายวิชาเพื่อความชัดเจนของหลักสูตรวิชามากขึ้น

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากการศึกษากับหลักสูตรวิชาทักษะเครื่องสายสี 1(ไวโอลิน)ผ่านบทเรียน elearning
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ในรายระเอียดวิชาทักษะเครื่องสายสี 1(ไวโอลิน)มากขึ้น
3.เพื่อให้ใช้เวลาการฝึกฝนปฏิบัติไวโอลินได้ตลอดเวลาและไม่จำกัดสถานที่เรียนโดยผู้เรียนมีสิทธิ์เลือกสถานที่เรียนเองได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลหรือผู้ที่สนใจเรียนทักษะเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายสากล ไวโอลิน

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง
1.หนังสือเรียน violin past volume 1 ของ Dr.Suzuki
2.คำศัพท์ทางดนตรีและสัญลักษณ์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 akeviolin

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0