หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม50  คน
สมาชิก0  คน

Comm322: หลักสูตรนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
ชื่อหลักสูตร : Comm322:หลักสูตรนิเทศศาสตร์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้สร้างหลักสูตร : bookclip
ระยะเวลา : 27 วัน

เนื้อหา :
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Communication in Rural Development)

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาวิชานิเทศศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปรับประยุกต์ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบททางด้าน การสื่อสารของชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เอกสารอ้างอิง :
ตำราวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ ผศ.บุษบาหินเธาว์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 bookclip
e-Mail : bussaba_h@live.psru.ac.th

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0