หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม842  คน
สมาชิก0  คน

AC251: การภาษีอากร
 
ชื่อหลักสูตร : AC251:การภาษีอากร
ผู้สร้างหลักสูตร : mangmoom
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คำนวณภาษี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 mangmoom

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0