หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม62  คน
สมาชิก0  คน

BA 330: การจัดการการผลิต
 
ชื่อหลักสูตร : BA 330:การจัดการการผลิต
ผู้สร้างหลักสูตร : oranuchb
ระยะเวลา : 5 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาลักษณะและความสำคัญของการจัดการการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจ การผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิตการจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตการวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อและระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารกิจกรรม
2.เพื่อสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ได้
3.เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการผลิต
4.เพื่อให้สามารถประยุกต์เรื่องการบริหารการผลิตให้เข้ากับสภาวการณ์และการประกอบอาชีพในอนาคต

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 oranuchb

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0