หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม366  คน
สมาชิก0  คน

SCI9867: Internet Network
 
ชื่อหลักสูตร : SCI9867:Internet Network
ผู้สร้างหลักสูตร : pisut
ระยะเวลา : 10 วัน

เนื้อหา :
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการออกแบบและการสร้างระบบเครือข่าย

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือระบบเครือข่าย

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 pisut

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0