หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม64  คน
สมาชิก0  คน

C4444: การใช้งานLMS
 
ชื่อหลักสูตร : C4444:การใช้งานLMS
ผู้สร้างหลักสูตร : vanna
ระยะเวลา : 14 วัน

เนื้อหา :
รวบรวมข้อมูลการใช้งานLMSเพื่อจัดทำคลังขจ้อมูล

วัตถุประสงค์ :
รวบรวมข้อมูลการใช้งานLMSเพื่อจัดทำคลังขจ้อมูล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
บุคคลทั่วไป

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 vanna

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0