หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม64  คน
สมาชิก0  คน

JP321: ญี่ปุ่นศึกษา
 
ชื่อหลักสูตร : JP321:ญี่ปุ่นศึกษา
ผู้สร้างหลักสูตร : jumjim
ระยะเวลา : 7 วัน

เนื้อหา :
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวประเทศญี่ปุ่น สังคมและวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เอกสารอ้างอิง :
หนังสือ เว็บไซต์

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jumjim

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0