หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม72  คน
สมาชิก0  คน

COMP331: ระบบจัดการฐานข้อมูล(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
 
ชื่อหลักสูตร : COMP331:ระบบจัดการฐานข้อมูล(อ.รติวัฒน์ ปารีศรี)
ผู้สร้างหลักสูตร : ratiwat
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
คำอธิบายรายวิชา

ความ รู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล หลักการของระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล การบริหารข้อมูล แนวโน้มของเทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์จัดการระบบฐานข้อมูล หลักการทำงานของระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น DBMS Engine, Application Tools, Developing Tools

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการจัดการข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล และหลักการของฐานข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โมเดลจำลองความสัมพันธ์ (E-R Model) ในการออกแบบฐานข้อมูล
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการ Normalization ในการออกแบบฐานข้อมูลได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้โดยใช้คำสั่ง SQL
5.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการกระบวนการในการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานได้

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ratiwat

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0