หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

1010: การใช้งาน LMS Learn Square
 
ชื่อหลักสูตร : 1010:การใช้งาน LMS Learn Square
ผู้สร้างหลักสูตร : jarupak
ระยะเวลา : 2 วัน

เนื้อหา :
รวบรวมข้อมูลการใช้งาน LMS Learn Square เพื่อจัดทำคลังข้อมูลบทเรียน

วัตถุประสงค์ :
รวบรวมข้อมูลการใช้งาน LMS เพื่อจัดทำคลังข้อมูลบทเรียน
1. การเรียนทาง e-Learning ไม่ต้องมีสถานที่ให้ผู้เรียนและผู้สอนมาพบปะกันทำให้เกิดผลดีคือ
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเลือกสถานที่เรียนและทำงานได้
มีความเป็นตัวเองสูง ความเขินอายลดน้อยลง ส่งผลทำให้
ผู้เรียนกล้าออกความคิดเห็น และซักถามเพิ่มมากขึ้น
สามารถรับจำนวนผู้เรียนในระบบได้ไม่จำกัดเนื่องจากเป็นการ
เรียนผ่านทางเครือข่าย
2. การสอนและเนื้อหาบทเรียนถูกเก็บไว้ในระบบทำให้มีข้อดี คือ
มีความสะดวกสบาย ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
จึงไม่จำเป็นต้องงดเว้นภารกิจอื่น
เนื้อหาการเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
บุคคลทั่วไป

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 jarupak

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0