หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม849  คน
สมาชิก0  คน

SC555: จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 
ชื่อหลักสูตร : SC555:จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้สร้างหลักสูตร : rungpetchk
ระยะเวลา : 5 วัน

เนื้อหา :
บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้บทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเกษตร เนื้อหาของตำราเล่มนี้ประกอบด้วยลักษณะและการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ ระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในการหมุนเวียนแร่ธาตุ จุลินทรีย์กับการย่อยสลายสารอินทรีย์มลพิษ จุลินทรีย์กับโลหะมลพิษ การบำบัดน้ำและของเสียจากชุมชน และจุลินทรีย์ดัชนีสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 rungpetchk

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0