หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม69  คน
สมาชิก0  คน

TH: สอนเสริม ( การประสมคำ )
 
ชื่อหลักสูตร : TH:สอนเสริม ( การประสมคำ )
ผู้สร้างหลักสูตร : ktoy
ระยะเวลา : 1 วัน

เนื้อหา :
การส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง
2.เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนสระ วรรณยุกต์ไทยได้ถูกต้อง
3.เพื่อให้นักเรียนนำสระมาประสมกับพยัญชนะต้นออกเสียงสะกดอ่านได้ถูกต้อง
4.เพื่อให้นักเรียนเขียนอ่าน-คำและเขียนคำได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ครูการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 ktoy
087-1955001

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0