หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม64  คน
สมาชิก0  คน

C: เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบพื้นฐาน 3 รายวิชา
 
ชื่อหลักสูตร : C:เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสอบพื้นฐาน 3 รายวิชา
ผู้สร้างหลักสูตร : admin
ระยะเวลา : 990 วัน

เนื้อหา :
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับการทำงานในสำนักงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :
นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และรวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกชั้นปี

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 admin

Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0