หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม63  คน
สมาชิก0  คน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน e-Learning PSRU 

ระบบe-Learningเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา
และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ
ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
รายวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้งานซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวกับการทำงานในสำนักงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร์
รายวิชาคณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
รายวิชาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะวิทยาการจัดการ
รายวิชาคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายวิชาภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
 
Powered by
egat nectec_logo nstda
  Admin Message

Welcome to e-Learning PSRU
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์


Copyright © 2011 www.psru.ac.th, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0